Aplikace ObčanServer Třinecko spuštěna v prosinci 2016.


Seznam vložených mapových kompozic:

 • Funkční plochy

 • Územní plány

 • Katastrální mapa

 • KN - druh pozemku

 • Třídění odpadu

 • Autobusové zastávky

 • Volební okrsky

 • Krajinný ráz

 • Veřejná zeleň

 • Ortofoto 2015

 • Ortofoto 2014

 • Ortofoto 2012

 • Ortofoto 2009

 • ÚAP